KIWU Chrome ABS

Նոր ապրանք

Գրիչ KIWU Chrome ABS գնդիկավոր: Կապույտ թանաքով:

առկա է

270 դր

Գրիչ KIWU Chrome  ABS գնդիկավոր, փայլուն մակերեսով, վերին մասը մետաղական: Վերալիցքավորվող x 20: Կապույտ թանաքով:

Այլ ապրանքներ

Օղակ բանալու: Չափսերը՝ 3.1x4.4x0.4 սմ

590 դր

Օղակ Բանալու համար: Չափսերը՝ 1.8x9.5x 0.8 սմ

1 270 դր

Նոթատետր

1 030 դր

Նոթատետր էկո գրիչով

820 դր

Նոթատետր էկո գրիչով

1 170 դր

Նոթատետր առանց գրիչի: Թերթերի քանակը՝ 80, տողանի

1 960 դր

Նոթատետր առանց գրիչի

1 270 դր

Նոթատետր առանց գրիչի

3 330 դր

Թուղթ Maestro Expert:Ֆորմատը՝ A4 ( 21,0 x 29,7սմ): Խտությունը՝ 80գր/ք.մ

1 850 դր

Թուղթ Maestro Special:Ֆորմատը՝ A4 ( 21,0 x 29,7սմ): Խտությունը՝ 80 գր/ք.մ

1 750 դր

Թուղթ Maestro Standard:Ֆորմատը՝ A4 (21,0x29,7 սմ): Խտությունը՝ 80գր/ք.մ

1 700 դր

Թուղթ Снегурочка:Ֆորմատը՝ A4 ( 21,0 x 29,7սմ): Խտությունը՝ 80գր/ք.մ

1 700 դր

Գրիչ EAGLE: Միջուկիտրամագիծը 0.5 մմ: 

190 դր

Գրիչ CORVINA. Միջուկի տրամագիծը 0.5 մմ: 

140 դր

Գրիչ WASS: Միջուկի տրամագիծը 0.5 մմ:

2 130 դր

Գրիչ KIWU ABS: Միջուկը՝ կապույտ:

240 դր

Գրիչ NEO թաչ (touch) գլխիկով: Միջուկը՝ "CROSS" տիպի գնդիկավոր, սև: Տրամագիծը՝ 1.0մմ.

2 360 դր

Գրիչ KIWU Metallic ABS գնդիկավոր. Կապույտ թանաք

250 դր

Ball pen. With metal clip and rubber finish grip

180 դր

Գրիչ ITZA. Միջուկի տրամագիծը 0.5 սմ 

200 դր

Գրիչ LAKE. Միջուկի տրամագիծը 0.5 մմ

1 810 դր

Գրիչ CENTUS. Միջուկիտրամագիծը 0.5 մմ: 

320 դր

Գրիչ GLOSS. Միջուկի տրամագիծը 0.5 մմ: 

260 դր

Գրիչ LEON: Միջուկի տրամագիծը 0.5 մմ: 

220 դր

Գրիչ ELLORA: Միջուկիտրամագիծը 0.5 մմ: 

1 970 դր

Գրիչ BAMBU: Միջուկիտրամագիծը 0.5 մմ: 

340 դր

Թուղթ HP EVERYDAY:Ֆորմատը՝ A4 ( 21,0 x 29,7սմ): Խտությունը՝ 80գր/ք.մ

1 750 դր

Գրիչ CHAPLIN: Միջուկի տրամագիծը 0.5 մմ: 

210 դր

Գրիչ TOUCAN: Միջուկի տրամագիծը 0.5 մմ: 

240 դր

Գրիչ HOOP: Միջուկի տրամագիծը 0.5 մմ: 

300 դր