Առաքում

Առաքման պայմանները հետևյալ են.

  1.       Առաքումը իրականացվում է Երևան քաղաքում
  2.       Պատվերը հաստատելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում
  3.       Առաքման առժեքնը 1000 դրամ
  4.       Շտապ պատվեր ձևակերպելու դեպքում առաքումը իրականացվում է 2 ժամվա ընթացքում՝ արժեքը 2000 դրամ՝ անկախ պատվերի գումարից։
  5.       Մեկ պատվերի շրջանակում ապրանքը կարող է առաքվել միայն մեկ հասցեով: Պատվերը երկու տարբեր հասցեներով առաքելու համար անհրաժեշտ է ձևակերպել երկու տարբեր պատվերներ: